Disclaimer

Hoewel Beton Bouw Nederland (BBNL) bij de vervaardiging en samenselling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zolgvuldigheid in acht neemt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden.

Algemeen

You are here: Home disclaimer