Visie

Bouwmarkt in beweging

In de sterk veranderende bouwmarkt krijgen gespecialiseerde (betonbouw) aannemers een steeds belangrijkere rol in het totale bouwproces.

Van projectdenken naar procesdenken

In toenemende mate neemt procesdenken de plaats in van projectdenken. Beton Bouw Nederland is in deze ontwikkeling een vooruitstrevende partij die procesinnovatie en efficiency in de bouw sterk bevordert.

Algemeen

You are here: Home Over BBN Visie